افزایش قهوه‌ای شدن میوه‌های خشک در چندین مطالعه نشان داده شده

ذخیره سازی حلقه تلفات قند در زردآلوهای بسته بندی شده MA که در دمای 1±25 درجه سانتیگراد ذخیره شده بودند نسبت به نمونه های بسته بندی شده NA که در همان دما ذخیره شده بودند کمتر معنی دار بود (05/0p<) به دلیل نفوذپذیری اکسیژن کمتر فیلم بسته بندی مورد استفاده در نمونه های MA

مقادیر قهوه ای شدن زردآلو در طول قیسی زردآلو تیزابی افزایش یافت و این افزایش به طور معنی داری (05/0p<) در زردآلوهای بسته بندی شده NA با افزایش دما مشاهده شد.

تأثیر دما بر افزایش قهوه‌ای شدن میوه‌های خشک در چندین مطالعه قیسی زردآلو داده شده است.

افزایش قهوه‌ای شدن زردآلوهای سولفوردار که به‌ویژه در دمای اتاق نگهداری می‌شوند نیز در مطالعه‌ای که توسط Rossello و همکارانش انجام شد، مشاهده شد.

مقادیر کمتر قهوه ای شدن نمونه های بسته بندی شده در اتمسفر اصلاح شده در دمای 25 درجه سانتی گراد می تواند به دلیل عدم وجود اکسیژن باشد که هم واکنش های قهوه ای شدن آنزیمی و هم غیر آنزیمی را تسریع می کند.

از آنجایی که اکسیداسیون قیسی زردآلو صادراتی در دماهای بالا مطلوب است، کاهش قابل توجهی (05/0p<) در مقادیر β-کاروتن (جدول 3) در نمونه های زردآلو با افزایش دمای نگهداری در مطالعه حاضر مشاهده شد.

با این حال، مزیت بسته بندی اتمسفر اصلاح شده نیز با زردآلو قیسی مرند دو برابری شناسایی شده در 25 درجه سانتی گراد در نمونه های بسته بندی شده NA در مقایسه با نمونه های بسته بندی MA نشان داده شد.

بابالیک و پذیر افزایش دو برابری در قهوه‌ای شدن گوجه‌فرنگی‌های خشک ذخیره‌شده در دمای ۲۴ درجه سانتی‌گراد در مقایسه با مقادیر شناسایی‌شده در دمای صفر درجه سانتی‌گراد پیدا کردند.

 • منابع:
  1. Quality Changes in Unsulfured Sun Dried Apricots During Storage
 • تبلیغات: 
  1. با کنسرو به جزیره مالدیو سفر کنید.
  2. کشمشی که باعث خشک شدن دریاچه ارومیه شد!
  3. کشف ماهی هایی که در کویر زنده می مانند!
  4. برای اولین بار توانسته اند قلب قورباغه را به میگو پیوند دهند!

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.